کارکنان غیررسمی تعیین وضعیت می‌شوند

استخدام در گروه بین‌المللی ثروت‌آفرینان آراد
سلمان خدادادی گفت: قرار بر این شده است که بعد از ارجاع برنامه قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، در مورد آن تصمیم گیری شده و در صحن مجلس طرح شود. وی افزود: اجرایی شدن این طرح به خاطر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری از طرف دولت یک سال به تعویق […]

استخدام در گروه بین‌المللی ثروت‌آفرینان آراد