دعوت به همکاری شرکت کوثر صنعت اسپادانا

استخدام در موسسه آموزش عالی
به آگاهی می رساند شرکت بازرگانی کوثر صنعت اسپادانا، در نظر دارد برای تکمیل نیروی انسانی خود از متقاضیان متعهد، با مهارت و انگیزه بالا در شهر اصفهان دعوت به همکاری نماید، متقاضیان محترم پس از مراجعه به سایت شرکت  www. kowsarpipe.com) ) و ثبت رزومه خود در قسمت فرم استخدام پیامی از سوی سامانه […]

استخدام در موسسه آموزش عالی