جذب پزشک رادیولوژی و گوش و حلق و بینی (ENT)

استخدام در مجموعه معتبر تولیدی و صنعتی
تکمیل کادر پزشک متخصص در واحدهای تابعه مدیریت درمان تامین اجتماعی سطح رشت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان در نظر دارد جهت تکمیل کادر پزشک متخصص خود در واحدهای تابعه سطح رشت نسبت به جذب پزشک متخصص رادیولوژی ، گوش و حلق و بینی ( ENT ) در قالب قرارداد پرکیس اقدام نماید. لذا […]

استخدام در مجموعه معتبر تولیدی و صنعتی