معمای اسنپ و استخدام‌های گسترده!

استخدام در مجتمع تولیدی بتن /کرج
معمای اسنپ و استخدام‌های گسترده! اسنپ، تپسی و کارپینو را می‌توان به جرات پدیده‌های حمل‌و‌نقل درون‌شهری این روزهای کشور نامید؛ نوظهورهای پرسر و صدایی که مانند دیگر تکنولوژی‌های تازه‌وارد، پیش از فرهنگ‌سازی اولیه پا به عرصه فعالیت گذاشتند. به گزارش اخبار خودرو ،در این گفتار، اسنپ را به عنوان نمونه مورد بررسی در نظر می‌گیریم. […]

استخدام در مجتمع تولیدی بتن /کرج