هشتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف در مهرماه برپا می شود

استخدام در شرکت های گروه گلوبال پترو تک
هشتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف در مهرماه برپا می شود دانشگاه صنعتی شریف هشتمین نمایشگاه کار را با هدف ایجاد زمینه ارتباط مستقیم صنعت و دانشگاه و شناسایی علایق و استعدادها، مهرماه سال جاری برگزار خواهد کرد.   به گزارش روابط عمومی؛ هشتمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف در روزهای ۱۶ الی ۱۸ مهرماه […]

استخدام در شرکت های گروه گلوبال پترو تک