استخدام در شرکت صنایع غذایی برند

استخدام در شرکت فرهنگی ورزشی
شرکت صنایع غذایی برند. جهت تکمیل کادر فروش استان هاو مارکتینگ خود در فروشگاه های زنجیره ای سطح مشهد به افراد ذیل نیاز دارد. ردیف عنوان شغلی جنسیت/ خانم یا آقا تعداد شرایط کار ۱ مدیر فروش استان ها آقا و خانم ۲ نفر تسلط به امور فروش استان ها و نمایندگان ارسالرزومه به شماره […]

استخدام در شرکت فرهنگی ورزشی