استخدام در شرکت معتبر ساختمانی

استخدام در شرکت تکنوسان تبریز
دعوت به همکاری یک شرکت معتبر ساختمانی، جهت تکمیل کادر فنی خود در تهران به تخصص های زیر نیاز دارد: ردیف عنوان شغل رشته تحصیلی، مهندسی: توضیحات ۱ مدیر پروژه عمران حداقل ۲۰ سال سابقه کار اجرایی ۲ کارشناس واحد فنی و مهندسی عمران حداقل ۲۰ سال سابقه کار طراحی ۳ کارشناس تأسیسات برقی برق […]

استخدام در شرکت تکنوسان تبریز