استخدام در شرکت فروشگاه­ های زنجیره­ای شاپرک

استخدام در شرکت تولیدی خدماتی
دعوت به همکاری شرکت فروشگاه­ های زنجیره­ای شاپرک (روییان سابق) برای تکمیل ظرفیت نیروی انسانی موردنیاز خود برای مشاغل ذیل از متقاضیان محترم دعوت به همکاری می­نماید: الف: عناوین شغلی: ۱- مسئول شیفت فروشگاه ۲- معاون شیفت فروشگاه ۳- مسئول انتظامات ۴- مسئول صندوق­ها ۵- حسابدار ۶- چیدمان کالا ۷- همیار مشتری ۸- پارکبان ۹- […]

استخدام در شرکت تولیدی خدماتی