اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

استخدام در شرکت تولیدی بیرجند
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تکمیل ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در برخی از رشته محل‌های سومین آزمون استخدامی متمرکز در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام بررسی مدارک و سایر مراحل گزینش)  بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در سومین آزمون استخدامی متمرکز […]

استخدام در شرکت تولیدی بیرجند