استخدام در شرکت تولیدی تراش توس

استخدام در شرکت بازرگانی فردوس
شرکت تولیدی تراش توس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به افراد ذیل دارد مدرک تعداد سابقه جنسیت مهارت کارشناسی و فوق دیپلم مکانیک ۳ نفر ۳ سال آقا آشنا با دستگاه CNC و اصول تعمیرات کاشناسی و کارشناسی ارشد الکترونیک ۲ نفر ۳ سال آقا- خانم آشنا با اصول تعمیرات بردهای الکترو نیکی کارشناس […]

استخدام در شرکت بازرگانی فردوس