آگهی بورسیه و استخدام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

استخدام در بانک دی ۹۶
دیپلمه های‌ ریاضی فیزیک و تجربی ناوبری و مکانیک موتورهای دریایی   کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اشتغال در کشتی‌های ناوگان کشتیرانی ج.ا.ا. به عنوان افسر دریایی از بین دیپلمه های دارای مدرک پیش دانشگاهی در یکی از رشته های ریاضی فیزیک / علوم تجربی و دیپلمه های […]

استخدام در بانک دی ۹۶