استخدام شرکت فولاد غدیر نی­ ریز

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شرکت فولاد غدیر نی­ ریز (سهامی خاص) به منظور تامین سرمایه انسانی مورد نیاز خود از میان واجدین شرایط بومی در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس و دکتری عمومی پزشکی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روان شناختی و طب کار به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران