استخدام شرکت هواپیمایی ایران ایرتور

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دعوت به همکاری – مهماندار هواپیما شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در نظر دارد جهت تکمیل کادر پروازی خود در مشهد مقدس از متقاضیان واجد شرایط ذیل از طریق آزمون کتبی و مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به همکاری نماید. شرایط تخصصی دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر دارا بودن مدرک مهمانداری (عمومی) مورد تأیید […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی