۵۰هزار نفر از کارکنان قراردادی شهرداریهای کشور با مجوز دولت تبدیل وضع می‌شوند

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور از اخذ مجوز تبدیل وضعیت از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ساماندهی کارکنان قراردادی در آن دسته از شهرداری هایی که بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ساختار سازمانی خود را اصلاح نموده اند، خبر داد. به گزارش ایسنا، […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند