استخدام شرکت شرکت علی بابا

استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
فرصت شغلی شرکت علی بابا     ردیف عناوین پست­های مورد نیاز رشته تحصیلی گرایش دانشجو/ فارغ­التحصیل مقطع تحصیلی تعداد افراد مورد نیاز جنسیت ۱ کارشناس منابع انسانی حوزه علوم انسانی کلیه گرایش­ها/اولویت با گرایش مدیریت منابع  انسانی فارغ التحصیل لیسانس / فوق لیسانس ۱ خانم و آقا     شرایط مد نظر : علاقه […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان