استخدام کارشناس طراحی جهت کاربا نرم افزارهای مربوط به درب وپنجره

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال ۹۶ (دریافت کارت آزمون)

شرکت شعاع پنجره تولید کننده ،مشاور و مجری پنجره و نما جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود در محدوده خیابان …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سال ۹۶ (دریافت کارت آزمون)