دیوان عدالت اداری بخشنامه بازنشستگی زیر ۳۰ سال پرستاران را لغو کرد +جزئیات

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان سال ۹۶ (استخدام جدید)
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره ۷۲۱/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶، اعلام کرده بود که «‌با عنایت به ضرورت مدیریت منابع انسانی در پیشبرد اهداف سازمان و لزوم نگهداشت نیرو های تخصصی و با تجربه در راستای ارتقای سطح کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین و بیمه شدگان و با توجه به وجود […]

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان سال ۹۶ (استخدام جدید)