استخدام در شرکت تجارت بین الملل ثابت

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان
شرکت تجارت بین الملل ثابت شرکت تجارت بین المللی ثابت پروژه پارک سلامت و شادی (بوستان آفتاب) را در منطقه محروم طرق و در عرصه ای به مساحت ۱۰۰ هکتار با حفظ ده ها هزار اصله درخت کاج به عنوان سرمایه ملی آغاز نموده است. همچنین احداث تصفیه خانه مدرن و هوشمند سیدی که نقش […]

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان