استخدام و جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان
با توجه به برنامه های هیأت اجرایی جذب مراکز آموزش علمی کاربردی استان اصفهان ، فراخوان شماره ۸ پذیرش مدرس از روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ شروع و تا روز پنج‌شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۵ ادامه دارد. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط به شرح پیوست می توانند جهت ثبت نام در تاریخ مذکور به کلیه مراکز آموزش علمی […]

استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان