شروع بکار اولین گروه استخدامی در کارخانه الومینیوم کاوه مسجد سلیمان

استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “عصرجهان”،  سیدعباس حسینی مدیرعامل کار خانه الومینیوم کاوه مسجد سلیمان گفت: در آبان ماه ۱۳۹۵برای رعایت عدالت در استخدام های کارخانه آلومینیوم مسجدسلیمان و پیشگیری از استخدامی های توصیه ای و سفارشی تدبیری صورت گرفت که جذب نیروی کارمورد نیاز از طریق برگزاری آزمون صورت پذیرد. که در نهایت پس […]

استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش