استخدام مربی زبان انگلیسی آشنا به سیستم فونیکس

استخدام خانمی جهت انجام امور منزل و رسیدگی به امور کودک
به مربی باتجربه زبان انگلیسی آشنا به سیستم فونیکس در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۱۸۸۸۸۸۱۳۹

استخدام خانمی جهت انجام امور منزل و رسیدگی به امور کودک