استخدام سرپرست پشتیبانی،کارشناس استقرار،منشی پشتیبانی

استخدام حسابدار ارشد،مسئول دفتر درشرکت آموزشی تحقیقاتی

شرکت راهکار نوین سیاق، فعال در حوزه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای مالی-اداری جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام حسابدار ارشد،مسئول دفتر درشرکت آموزشی تحقیقاتی