استخدام کارشناس بازاریابی حضوری با مزایا در کرمانشاه

استخدام حسابدار(مسلط به حسابداری پیمانکاری) دریک شرکت معتبر

یک واحد تولیدی آذربایجانی با هدف توسعه ‏شبکه‏ بازاریابی خود از افراد واجد شرایط زیر در کرمانشاه، پس از مصاحبه‏ …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام حسابدار(مسلط به حسابداری پیمانکاری) دریک شرکت معتبر