استخدام مدرس موسیقی رشته(ویلون،گیتار،آواز)درموسسه نی نوا

استخدام جوشکار،نقاش،کارگر ورق کار و خدماتی،راننده لیفتراک،نصاب

موسسه فرهنگی وهنری نی نوا افراد واجد شرایط راجهت مشاغل ذیل باحقوق و مزایای عالی در تهران استخدام می نماید. …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام جوشکار،نقاش،کارگر ورق کار و خدماتی،راننده لیفتراک،نصاب