استخدام نیروی خدماتی هتل ستاره

استخدام تیم کنکاش مرکز تحقیقاتی علوم سبز
استخدام نیروی خدماتی هتل ستاره هتل ستاره جهت تکمیل نیروی انسانی خود به تعدادی کارگر ساده با شرایط سنی حداکثر ۳۰ سال و با حداقل مدرک دیپلم نیازمند است متقاضیان می‏توانند با ثبت نام در همین وب سایت و تکمیل مشخصات خود تقاضای همکاری خود را ثبت نمایند تکمیل فرم استخدام

استخدام تیم کنکاش مرکز تحقیقاتی علوم سبز