استخدام کارشناس MSCRM با سابقه کار مرتبط در شرکت کامپیوتری ایزی

استخدام تکنسین برق مسلط به برق صنعتی در یک شهر صنعتی/رشت

شرکت کامپیوتری ایزی جهت تکمیل واحد تحلیل و پیاده سازی نرم افزار، از افراد واجدشرایط در تهران در ردیف شغلی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام تکنسین برق مسلط به برق صنعتی در یک شهر صنعتی/رشت