استخدام نیروی خانم کارشناس مددکاری یا روانشناسی در مشهد

استخدام تعدادی مربی جهت کار در مهدکودک -شهرکرج
به یک نیروی خانم کارشناس مددکاری یا روانشناسی مسلط به تایپ و آفیس ( صبح ها ) در مشهد نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۵۱۳۸۵۳۸۷۳۷

استخدام تعدادی مربی جهت کار در مهدکودک -شهرکرج