استخدام تعدادی راننده با اتومبیل در مشهد

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا در مشهد
به تعدادی راننده با اتومبیل نیمه وقت و تمام وقت در مشهد نیازمندیم. کارکرد ۷۰ الی ۱۱۰ متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۵۴۷۴۴۳۸۱

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا در مشهد