استخدام کارشناس حسابداری / حسابرسی در اتحادیه امکان

استخدام تعدادی حسابدار جهت کار در انتشاراتی معتبر
اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران – امکان جهت ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. ردیف شغل جنسیت شرایط احراز ۱ کارشناس حسابداری / کارشناس حسابرسی خانم/ آقا دارای لیسانس مرتبط با حداقل ۴ سال سابقه کار متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال و یا با شماره زیر […]

استخدام تعدادی حسابدار جهت کار در انتشاراتی معتبر