استخدام سرپرست فروش جهت فروش محصولات غذایی در همدان

استخدام تعدادی بازاریاب جهت محصول پرفروش غذایی در مشهد
به یک سرپرست فروش با سابقه جهت فروش محصولات غذایی در همدان نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۰۳۶۴۷۶۴۴۳

استخدام تعدادی بازاریاب جهت محصول پرفروش غذایی در مشهد