استخدام موتور سوار تمام وقت جهت پیک موتوری در تهران

استخدام تحصیلدار با موتورسیکلت جهت شرکت بازرگانی در تهران
به موتور سوار تمام وقت جهت پیک موتوری در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۹۱۲۰۲۴۲۱۴۷

استخدام تحصیلدار با موتورسیکلت جهت شرکت بازرگانی در تهران