فراخوان دعوت به همکاری در کارگروه های تابعه کمیسیون انرژی و محیط زیست

استخدام بیمارستان پارس رشت
به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند کمیسیون انرژی و محیط زیست در نظر دارد از مهندسان و متخصصانی که دارای تجربه و سوابق اجرایی یا دانشگاهی متناسب با هر یک از کارگروه های تابعه این کمیسیون می‌باشند جهت همکاری، دعوت به عمل آورد. لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا […]

استخدام بیمارستان پارس رشت