استخدام شرکت فرایند سازان انرژی

استخدام بیمارستان شهرام (سجاد)
آگهی استخدام شرکت فرایند سازان انرژی شرکت مهندسین مشاور فرایند سازان انرژی به منظور تکمیل کادر خود به تخصص های زیر نیازمتد است ، واجدین شرایط رزومه کاری خود را به شماره ۰۲۱۸۸۲۶۵۶۳۱ فکس و یا به نشانی الکترونیکی info@fsec-co.com ایمیل نمایند. تخصص های مورد نیاز : سرپرست نظارت با حداقل ۱۵ سال سابقه کاری […]

استخدام بیمارستان شهرام (سجاد)