وضعیت استخدام ۳۸ هزار نفر از نیروهای حق‌التدریسی تا ۲۸ تیرماه نهایی می‌شود

استخدام بیمارستان راضیه فیروزه
وضعیت استخدام ۳۸ هزار نفر از نیروهای حق‌التدریسی تا ۲۸ تیرماه نهایی می‌شود عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مسائل مربوط به حق‌التدریسی‌ها موضوع چند جلسه گذشته این کمیسیون بوده است، گفت: تصمیمات ما درباره تعیین تکلیف ۳۸ هزار نفر از حق‌التدریسی‌ها تا ۲۸ تیرماه نهایی می‌شود و به صحن علنی مجلس می‌رود. به […]

استخدام بیمارستان راضیه فیروزه