استخدام شرکت کاسپین استیل ویستا

استخدام بیمارستان خصوصی میلاد فردا (شهر ارومیه)
دعوت به همکاری شرکت کاسپین استیل ویستا شرکت کاسپین استیل ویستا به منظور تامین و تکمیل کادر پرسنلی مورد نیاز خود از میان واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید. لذا خواهشمند است تمامی بخش های لازم را با دقت تکمیل نمائید. همچنین […]

استخدام بیمارستان خصوصی میلاد فردا (شهر ارومیه)