استخدام رئیس حسابداری و کارشناس حسابداری در تهران

استخدام برنامه نویس ASP.NET MVC و طراح وبسایت در تهران
به رئیس حسابداری و کارشناس حسابداری خانم آشنا به نرم افزارهای مرتبط، آشنا به حسابداری صنعتی، تسلط به قیمت تمام شده، حداقل ۲ سال سابقه کاری جهت شرکت معتبر در تهران نیازمندیم. از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: dch.job2016@gmail.com

استخدام برنامه نویس ASP.NET MVC و طراح وبسایت در تهران