استخدام تعدادی راننده مجرب جهت آژانس در شهرکرج

استخدام برنامه نویس،ارزیاب فنی،کارشناس منابع انسانی در اصفهان
به تعدادی راننده جهت کار در آژانس با اتومبیل مدل بالا در شیفت عصر در شهر کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. تلفن: ۰۲۶۳۴۴۸۹۵۹۶

استخدام برنامه نویس،ارزیاب فنی،کارشناس منابع انسانی در اصفهان