استخدام مسئول دفتر مدیرعامل در آژانس تبلیغاتی نگین

استخدام انباردار آقا با تحصیلات مرتبط در محدوده شمال خیابان شریعتی
آژانس تبلیغاتی نگین با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مسئول دفتر مدیرعامل خانم باسابقه منضبط هوشیار دقیق و با انرژی آشنا به office متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. آدرس ایمیل: neginadv.co@gmail.com

استخدام انباردار آقا با تحصیلات مرتبط در محدوده شمال خیابان شریعتی