اطلاعیه آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در مورد زمانبندی آزمون استخدام پیمانی

استخدام اداره کل منابع طبیعی استان البرز(اطلاعیه تکمیل مدارک آزمون)
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، جهانتیغ اظهار داشت: بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیتآزمون استخدام مورخ ۹۶/۶/۳ آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان می رساند به منظور بررسی و تحویل مدارک،با در دست داشتن مدارک مشروحه زیر ، طبق جدول زمان بندی در […]

استخدام اداره کل منابع طبیعی استان البرز(اطلاعیه تکمیل مدارک آزمون)