اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

استخدام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی قزوین
اسامی پذیرفته شدگان نهایی سری سوم آزمون استخدام پیمانی ۲۱ آبان ۱۳۹۵  اسامی پذیرفته شدگان نهایی سری سوم آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۵ در سایر رشته های شغلی دانلود فایل

استخدام اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی قزوین