استخدام شرکت نفت سال ۹۶ (برگزاری دو آزمون استخدامی)

استخدام آموزش و پرورش ۹۶ (استخدام فقط از طریق آزمون استخدامی)
 استخدام شرکت نفت سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت ۹۶  سوالات استخدامی شرکت نفت – کارشناسی و ارشد سوالات رایج در آزمون های استخدامی     خبر ۲ مرداد ۹۶ – برگزاری دو آزمون استخدامی در وزارت نفت در سال جاری خبرگزاری مهر: وزیر نفت از برگزاری دو آزمون استخدامی در این وزارتخانه طی سال جاری […]

استخدام آموزش و پرورش ۹۶ (استخدام فقط از طریق آزمون استخدامی)