استخدام دانشگاه صنعتی اصفهان

استخدام آموزشکده فنی و مهندسی ثامن الحجج (ع) مشهد
دانشگاه صنعتی اصفهان از بین متقاضیان مرد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی علوم ارتباطات گرایش های روابط عمومی، روزنامه نگاری، مطالعات فرهنگی و رسانه ، مدیریت رسانه و مدیریت امور فرهنگی گرایش مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با حداقل ۲سال سابقه فعالیت مرتبط و نیز متقاضیان دیگر […]

استخدام آموزشکده فنی و مهندسی ثامن الحجج (ع) مشهد