استخدام کارشناس فروش،با مزایای عالی در شرکت عظیم خودرو

استخدام۶ردیف شغلی دریک شرکت پیمانکاری ساختمانی/کرمان

شرکت عظیم خودرو جهت تکمیل کادر فروش خود در تهران، از افراد واجد شرایط ذیل در تهران دعوت به همکاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

استخدام۶ردیف شغلی دریک شرکت پیمانکاری ساختمانی/کرمان