استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت معتبر آبدان فراز/تهران

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون بیمارستان های شهرستان آبادان
شرکت مهندسین مشاور آبدان فراز در رسته آب ،به منظور تکمیل منابع انسانی مورد نیاز خود درتهران ، افراد ذیل را به همکاری دعوت می نماید. شماره ردیف آگهی مدرک تعداد شرایط استخدامی محل کار ۱  مهندسی عمران  ۲ با تجربه کافی در امور قراردادها و پیمان در  پروژه های  سدسازی تهران ۲  مهندسی عمران  […]

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون بیمارستان های شهرستان آبادان