بازنشستگی ۴ هزار معلم شهر تهران/ سهمیه ۲۵۵نفری بر معلمان در پایتخت

از استخدام نیروی غیر بومی تا بومی های سفارشی
معاون نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شهر تهران با اشاره به بازنشستگی ۴ هزار نفر در سال جاری گفت: سهمیه اختصاص یافته برای استخدام معلم در شهر تهران ۲۵۵ نفر است. تأمین نیروی انسانی در سال‌های پیش رو یکی از مشکلات اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور خواهد بود. آموزش‌وپرورش که تا پیش از این همواره با […]

از استخدام نیروی غیر بومی تا بومی های سفارشی