استخدام شرکت قند دزفول (تمدید ثبت نام)

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۶
اطلاعیه تأمین سرمایه انسانی شرکت قند دزفول – تمدید ثبت نام تا روز یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ تا ساعت ۱۷ ” اطلاعیه تأمین سرمایه انسانی “ با هماهنگی مدیریت شرکت قند دزفول مقرر گردید زمان ثبت نام شرکت قند دزفول تا ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۱۵ تمدید گردید. اصلاحیه ۱: محدودیت سنی از آزمون حذف شد […]

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۶