استخدام شورای حل اختلاف (خبر جدید)

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال ۹۶ (کلیه اخبار)
اخبار و جزئیات استخدام شوراهای حل اختلاف     خبر ۲۹ اسفند ۹۵: جزئیات جذب و استخدام قاضی ویژه شورای حل اختلاف (خبرگزاری میزان) به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: قوه قضائیه در نظر دارد به منظور تأمین کادر قضایی شوراهای حل اختلاف کشور، از […]

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال ۹۶ (کلیه اخبار)