درخواست آموزش و پرورش از مجلس برای توقف طرح استخدام نیرویهای حق‌التدریس

آگهی جذب کارشناس در پارک علم و فناوری فارس (قرارداد انجام کار معین)
رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات از درخواست آموزش و پرورش به مجلس برای توقف طرح استخدام نیروی‌های حق‌التدریس خبر داد. به گزارش ایسنا، اسفندیار چهاربند، انسان سازی را وظیفه اصلی معلم دانست و افزود: تعلیم و تربیت برای معلم ، نقش و رسالتی همسنگ انبیاء قائل است و در اغلب اسناد بالادستی […]

آگهی جذب کارشناس در پارک علم و فناوری فارس (قرارداد انجام کار معین)