استخدام در شرکت بزرگ صنعتی بین المللی در کرج

آگهی جذب کارشناس برنامه و بودجه ۹۶
یک شرکت بزرگ صنعتی بین المللی در استان البرز از مدیران توانمند دعوت به همکاری می نماید عنوان شغل شرایط معاون مالی حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط مدیریت در شرکت های صنعتی معاون بازرگانی معاون فروش و بازاریابی مدیر آموزش حداقل ۵ سال سابقه مدیریت مرتبط در شرکت های صنعتی مدیر فروش و بازاریابی مدیر […]

آگهی جذب کارشناس برنامه و بودجه ۹۶