مخمصه استخدام‌شدگان سال ۹۵ به دلیل عدم اشراف وزارت آموزش و پرورش بر میزان نیاز به نیروی انسانی

آموزش و پرورش تهران نیازمند نیروی انسانی مرد در تمام پایه های تحصیلی است
مخمصه استخدام‌شدگان سال ۹۵ به دلیل عدم اشراف وزارت آموزش و پرورش بر میزان نیاز به نیروی انسانی عضو کمیسیون آموزش مجلس معتقد است اگر آموزش و پرورش برنامه و تصویری مشخص از نیاز خود به نیروهای انسانی و مشکلاتش داشت می‌توانست زودتر از موعد برای استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی۹۵ اقدام کند و اینگونه در […]

آموزش و پرورش تهران نیازمند نیروی انسانی مرد در تمام پایه های تحصیلی است